Podjetje VIVAS kozmetika d.o.o. vam predstavlja pogoje poslovanja, objavljene v nogi na spletni strani https://www.vivas.si (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«). Določajo se pogoji uporabe spletne strani https://www.vivas.si, (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja podjetje VIVAS kozmetika d.o.o., Dunajska 399, 1231 Lj-Črnuče (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Kupec« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako pravno osebo, ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani https://www.vivas.si oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletno stran https://www.vivas.si.

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Storitve in cene, vključno z vsemi davki so objavljene v »ceniku«.

1. Informacije o ponudniku – VIVAS kozmetika d.o.o.

Ponudnik in njegov naslov: VIVAS kozmetika d.o.o., Dunajska 399, 1231 Lj-Črnuče
Matična številka: 8855790000
Identifikacijska številka za DDV:77611322
TRR pri NLB d.d.: SI56 0201 3026 3702 952
SWIFT: LJBASI2x

2. Varovanje zasebnosti

VIVAS kozmetika d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje VIVAS kozmetika d.o.o., Dunajska 399. (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravljavcu upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani https://www.vivas.si, zaradi želje po obveščanju o novostih in storitvah povezanih s podjetjem VIVAS kozmetika d.o.o. ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletne strani https://www.vivas.si upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki in soglasjem, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33.

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, ga upravljavec ne bo obveščal o novostih in akcijah na katere se prijavlja posameznik.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pošilja novosti in akcijske ponudbe, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@vivas.si.

3. Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran https://www.vivas.si in storitve v skladu s pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj podjetju VIVAS kozmetika d.o.o. in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Vsebine, ki so last podjetja VIVAS kozmetika d.o.o., imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja podjetja VIVAS kozmetika d.o.o..

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

4. Plačilo z gotovino ali na račun

V salonu je plačilo možno z gotovino ali predhodno z nakazilom na transakcijski račun.

Rok za reklamacijo računa je 7 dni od datuma izdaje računa. Kupec lahko kontaktira ponudnika prek e-naslova info@vivas.si ali na telefonsko številko 041/552 500.

5. Obdelava osebnih podatkov

Kupec z registracijo izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe posreduje kupec), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani ali ob izpolnitvi obrazca za naročanje povpraševanja po storitvi.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom na email info@vivas.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

  • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
  • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
  • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

6. Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Katere podatke zbira ponudnik in zakaj?

a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika storitve se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Zakaj: Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ponudnik storitev tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

b) Naročanje na e-novice

Kaj: Pri naročanju na spletne novice ponudnik zbira vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), naziv podjetja ter ime in priimek, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti, nazivu podjetja ter ime in priimek se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite tako, da pošljete zahtevo na elektronski naslov ponudnika in sicer na info@vivas.si.

Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice morate označiti, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za  izbrano področje, ter, da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. To storite tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali odjavo uredite s poslano zahtevo na elektronski naslov info@vivas.si.

Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, ponudnik ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Ponudnik namreč za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni,

2. V kakšnem primeru me bo ponudnik kontaktiral?

Ponudnik vas bo kontaktiral le v primerih:

– če se naročite na e-novice;
– če pošljete povpraševanje po storitvi;
– če pošljete naročilo za svetovanje;

3. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? 

Ponudnik vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice, pošiljanjem povpraševanja po storitvi, naročanje na svetovanje ali pošiljanje sporočil prek kontaktnega obrazca ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako ponudnik drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

4. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje ponudnik? 

Ponudnik vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo ponudnik na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

5. Zavarovanje zbranih podatkov 

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

a) Sklepno:

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na info@vivas.si.

7. Izključitev odgovornosti

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba ponudnikovih storitev.

(ii) Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil.

(iii) Nepooblaščen dostop do  uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.

(iv)Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve ponudnika.

8. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 01.01.2018.